Vind je het ook belangrijk dat energetische therapie beter onder de aandacht wordt gebracht? En dat er goed onderzoek wordt gedaan?

Je kunt ons helpen door over ons te vertellen. Dat kan mondeling, maar ook via Social Media. Klik op de links om de website van Stichting Energetische Therapie te delen!