Hawthorn Health Initiative

In samenwerking met het Verbond Van Energetisch Therapeuten en het onderzoeksinstituut Alliance for Natural Health International wordt een pilot uitgevoerd om complementaire en reguliere behandelvormen te registreren en in verband te brengen met de gezondheidstoestand en -vorderingen van cliënten/patiënten. De pilot loopt naar verwachting tot eind 2021. Resultaten worden onder andere op deze plek gepubliceerd.

Overzichtsstudie naar de effecten van energetische therapie

In april 2019 is de overzichtsstudie ‘Energetische Therapie; achtergronden, theorie en effectiviteit’ gepubliceerd door het Verbond Van Energetisch Therapeuten. Het stuk is te downloaden van de website van VVET.