Telefoonnummer

+31650446825

Email

secretariaat@stichting-et.nl

Bereikbaarheid

Ma-Vr 9-17

Stichting energetische therapie is opgericht voor en door borgprofessionals gespecialiseerd binnen de complementaire zorg in energetische therapie.

Energie krijgt in het buitenland steeds meer aandacht. Ook in Nederland zie je langzaam de interesse hierin toenemen. Onderzoeken op het energetisch gebied wordt met name geïnitieerd internationaal. Nationaal wordt nog heel weinig gedaan met het onderzoeken van energie in relatie met behandelingen. Stichting energetische therapie werkt dan ook aan om bruggen te gaan slaan tussen complementair en reguliere zorg, zodanig dat de cliënt centraal staat en ondersteuning krijgt wat voor de cliënt op dat moment van belang is. Of anders gezegd de cliënt staat centraal en zorgprofessionals ondersteunen vanuit hun eigen vakkennis en expertise.

wetenschap & onderzoek
We vinden naast meer bekendheid geven wat is nu energetische therapie, wat doet het, ook wetenschappelijk onderzoek(en) initiëren. Ook zoeken we internationaal en nationaal onderzoeken waarbij energetisch therapeuten een onderdeel vanuit kunnen maken.

kennis delen
Een ander belangrijk onderdeel voor stichting energetische therapie is kennis te delen en meer bekendheid te geven. We zijn op dit moment dan ook druk achter de schermen bezig om online webinars te organiseren.  Naast de aangesloten therapeuten bij brancheorganisatie Verbond Van Energetisch Therapeuten en beroepsorganisatie Verbond Van Beroepsbeoefenaren Energetische Therapie zijn ook therapeuten van andere beroepsorganisaties van harte welkom om deel te nemen aan deze webinars.

cliëntenparticipatie
We zijn gestart met het opzetten van cliëntenparticipatie. Helaas door COVID-19 lopen we hierin vertraging op. We vinden het van belang om met ervaringsdeskundige(n), cliënten van complementair energetische therapie, hun familie en/of hun naasten te betrekken bij verschillende onderdelen die betrekking hebben op energetische therapie. Het samenwerken al in een vroeg stadium, het kunnen voorleggen van concepten aan ervaringsdeskundigen maakt dit voor ons zeer waardevol. Wil jij deelnemen aan de cliëntenparticipatie, meld je dan aan! Bij de aanmelding zitten geven verplichtingen aan verbonden.