Telefoonnummer

+31650446825

Email

secretariaat@stichting-et.nl

Bereikbaarheid

Ma-Vr 9-17

Energetische therapie kent een lange kleurrijke geschiedenis, in vogelvlucht: 

Energetische therapie is niet nieuw. Het is een traditionele behandelwijze die in vrijwel alle wereldculturen voorkomt. Hoewel de betekenis en de context in elke cultuur verschilt, is er een gemeenschappelijke basis aan te wijzen in uitleg en werking. 

Bij alle vormen van energetische therapie is sprake van overdracht van energie vanuit een universele bron, via de therapeut, priester, sjamaan of heilige naar de zieke. De universele bron wordt meestal uitgelegd als een spirituele kracht, een hoger bewustzijn, God, of (de) Spirit(s). De overdracht van energie vindt meestal plaats via de handen, maar dit kan ook bijvoorbeeld via ogen, adem, intentie, dans of gebed. In traditionele samenlevingen werd/word je een genezer door roeping. 

In onze tijd worden veel van deze tradities nieuw leven in geblazen. Soms door vertegenwoordigers van een bepaalde cultuur, zoals sjamanen uit Rusland of Noord-Amerika, of door sangoma’s uit Afrika. Soms voelen mensen uit de Westerse cultuur zich aangetrokken tot deze tradities en gaan in de leer bij traditionele genezers, of ze geven nieuw leven aan de eigen voor-Christelijke of juist Christelijke tradities.

Nu er steeds meer wetenschappelijk onderzoek wordt gedaan, wordt energetische therapie door sommige therapeuten en scholen steeds meer ontdaan van de culturele bijzonderheden eromheen en wordt de energie-overdracht omschreven in termen van kwantumnatuurkunde.

Beide manieren van omschrijven en beleven hebben positieve kanten. Een behandelvorm die is gegrond in traditie heeft als voordeel dat dimensies van zin- en betekenisgeving kunnen bijdragen aan het herstel van de cliënt. De ‘droge’ natuurkundige omschrijving helpt om de behandelvorm beter te begrijpen en te plaatsen binnen de gezondheidszorg. In de praktijk hebben de meeste energetisch therapeuten en hun cliënten kleurrijke en boeiende verhalen te vertellen over hun beleving, die voor veel mensen inspirerend zijn.