Telefoonnummer

+31650446825

Email

secretariaat@stichting-et.nl

Bereikbaarheid

Ma-Vr 9-17

Het energiesysteem is een complex systeem opgebouwd uit verschillende energiestructuren.  Stichting energetische therapie initieert en participeert in wetenschappelijk onderzoek om meer duidelijkheid en eenduidigheid over het systeem te verstrekken.

Bij een energetische behandeling wordt je energieveld hersteld en in beweging gebracht met het oog op het hervinden van je hernieuwde balans. Dit gebeurt door middel van het wegnemen of toevoegen van energie.

Een behandeling kan zittend, liggend of staand plaats vinden. Het is niet nodig de kleding uit te doen, maar het is voor de therapeut wel prettig als je je schoenen uittrekt, omdat de voeten meestal worden aangeraakt.

De energetisch therapeut kan verschillende technieken gebruiken. Bijvoorbeeld energie-overdracht via de handen, de ogen, de adem of zelfs zonder aanraking. 

Alle vormen van energetische therapie zijn gebaseerd op het maken van een verbinding tussen het energieveld van de cliënt, dat van de therapeut en grotere energievelden, zoals dat van de aarde. Hierdoor komt een stroom van energie-uitwisseling op gang. 

Deze energie spoelt het energiesysteem van je lichaam en geest schoon, zodat je zelfgenezend vermogen weer goed kan werken. De therapeut kan opgehoopte, stilstaande of langzame energie uit je energieveld halen, zodat de gezonde energie weer vrij kan stromen.

Na een behandeling is het belangrijk veel water te drinken, omdat water een wezenlijk onderdeel vormt van ons fysiek lichaam en dus ook van het energiesysteem van je lichaam. 

Het is mogelijk dat je je direct na een behandeling heel energiek voelt. Dit duurt meestal kort. Meestal word je daarna even heel erg moe. Ga een keer vroeg slapen, of neem overdag wat meer rust. Meestal is dit binnen een dag of twee over en ga je je steeds beter voelen. 

Het kan ook voorkomen dat je je direct na de behandeling de klachten toenemen. Dit is de zogenaamde beginverergering. Ook deze duurt meestal niet langer dan één of twee dagen. Is dat wel zo? Neem dan contact op met je complementair energetisch therapeut. Het is mogelijk dat de therapeut aangeeft dat het verstandig is om de vervolgbehandeling te vervroegen. Meestal zorgt dat snel voor rust. De beginverergering is een teken dat je lichaam en geest hard aan de slag gaan om te herstellen. Je symptomen komen dan tijdelijk wat meer op de voorgrond te staan.

Afhankelijk van de ernst van je klachten zijn meerdere behandelingen nodig. Je therapeut bespreekt met jou het behandelplan waarin deze een schatting geeft van het aantal behandelingen en evalueert de resultaten.

ondersteuning en bijdrage energetische behandeling

Er worden steeds meer klinische studies gedaan naar energetische therapie. In de afgelopen twee decennia is een positieve invloed opgetekend van energetische therapie als aanvullende behandelvorm bij onder andere:

 • Pijnklachten
 • Immuunfunctie
 • Hart- en vaatziekten
 • Kanker
 • Stress
 • Gewrichtsklachten
 • Fibromyalgie
 • Psychische problemen
 • Het verloop van erfelijke of chronische ziektes
 • Welzijn van prematuren

Er komen steeds meer studies bij. De studies zijn vrij éénduidig: energetische therapie levert een belangrijke bijdrage aan het genezingsproces en het welzijn bij deze klachten. 

 • Klachten nemen af
 • Genezing vindt sneller plaats
 • Reguliere behandelingen slaan beter aan
 • Reguliere behandelingen worden beter verdragen
 • Frequentie en duur van opnames worden gereduceerd
 • De kwaliteit van leven neemt toe
 • Toename van positieve processen op het gebied van zin- en betekenisgeving/persoonlijke transformatie

Er is weinig tot geen ‘conflicting evidence’. Een overzicht van een deel van deze studies vind je in ‘Energetische therapie; achtergronden, theorie en effectiviteit’.