Samen de handen uit de mouwen voor onderzoek, voorlichting en cliëntenparticipatie.

Handen ineen voor Energetische Therapie!

Energetische therapie kan mensen ondersteunen en helpen als ze ergens in vast lopen. Echter, is energetische therapie bij veel mensen nog onbekend. Om meer duidelijkheid en inzage te geven over energetische therapie is een literatuurstudie met recent wetenschappelijk onderzoek naar energetische therapie beschikbaar.

Door meer bekendheid te geven aan Energetische Therapie kunnen we mensen wijzen op de mogelijkheden van deze vorm van therapie. Stichting Energetische Therapie neemt dit op zich, echter heeft hier financiële ondersteuning voor nodig. Hiervoor vragen we uw hulp! Door onze handen ineen te slaan voor Energetische Therapie.

Heeft u goede ervaringen met energetische therapie en wilt u gezamenlijk met ons uw handen ineen slaan om meer bekendheid te geven aan energetische therapie? Doneer dan hieronder.

Maatregelen Corona-virus

Om de kans op besmetting in de praktijk zo klein mogelijk te houden en geen onnodige risico’s te nemen, zowel niet voor therapeut als voor de cliënt, houden VVET en VVBET therapeuten zich aan de leidraad COVID-19 hervatten werkzaamheden VV(B)ET therapeuten. De therapeuten werken daar waar mogelijk op minimaal 1,5 meter afstand. Als de antwoorden op de voorgeschreven triagevragen het toelaten kan er fysiek (face-to-face) behandeld worden binnen 1,5 meter van de cliënt. Mocht uit de triagevragen blijken dat behandeling binnen 1,5 meter niet mogelijk is, is wellicht een behandeling op afstand wel mogelijk, bijvoorbeeld via beeldbellen.
Via onderstaande knop komt u bij het algemene info-bulletin van de therapeuten richting cliënten en kunt u de leidraad downloaden.


Stichting Energetische Therapie is opgezet, om goed te kunnen informeren over ET en het verder opzetten en uitdragen van wetenschappelijk onderzoek op het gebied van ET. Daarnaast gaat cliëntenparticipatie een groot deel uitmaken van deze stichting.

Door deelname van cliënten en/of hun naasten aan het initiëren van wetenschappelijk onderzoek en het ontwikkelen van beleid in samenwerking met beleidsmakers, reguliere professionals en wetenschappers kan de kwaliteit en effectiviteit van ET worden bevorderd en verhoogd doordat de ervaringen en wensen van de cliënten mee worden genomen.


Stichting Energetische Therapie bestaat voor iedereen die energetische therapie belangrijk vindt.

  • Voor mensen die hun gezondheid (willen) ondersteunen met energetische therapie
  • Voor energetisch therapeuten die hun cliënten graag willen blijven ondersteunen
  • Voor iedereen die het belangrijk vindt dat energetische therapie wordt ondersteund met onderzoek, voorlichting en een constructieve dialoog
  • Voor iedereen die nieuwsgierig is naar energetische therapie
  • Voor cliënten die mee willen participeren over energetische therapie

De stichting drijft op donaties en ontvangt geen geld van de overheid of het bedrijfsleven. Wil je het werk van stichting ET ondersteunen, doneer dan hieronder.


Lees meer: